COVID – 19

zapowed__rd-01-194-30-03-2021 (1)

Информация за родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията…

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ COVID – 19

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на ДГ „ЗВЕЗДИЦА“ при извънредна епидемична обстановка

НАСОКИ -covid19-DG_08092020

ЗАПОВЕД МОН COVID-19