2020/2021

ГОДИШЕН ПЛАН 2020

ГОДИШЕН ПЛАН КВАЛИФИКАЦИЯ

ДНЕВЕН РЕЖИМ НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ

ДНЕВЕН РЕЖИМ УЧЕБНО ВРЕМЕ

ПЛАН ПРИ БАК

ПРАВИЛА ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРАВИЛНИК НА ДГ ЗВЕЗДИЦА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

СТРАТЕГИЯ 2020-2024

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 2020