Персонал

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

 1. РАЙНА ВЕЛИКОВА – ДИРЕКТОР
 2. ДАНКА АНГЕЛОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ
 3. НИКОЛИНА ИЛИЕВА –УЧИТЕЛ
 4. СИЛВИЯ СТЕФАНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ
 5. ИВАЛИНА АБАДЖИЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ
 6. ДИАНА ЙОРДАНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ
 7. ИСКРА ВЪРБАНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ
 8. ЯНА БОРИСОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ
 9. ЕЛИЗ СЮЛЕЙМАН –УЧИТЕЛ
 10. ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ
 11. ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ
 12. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ
 13. ЙОРДАНКА ГЮРЧЕВА –СТАРШИ УЧИТЕЛ
 14. МИТКА НИКОЛАЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ
 15. ИНА КОСТАДИНОВА –УЧИТЕЛ
 16. ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ
 17. ЖИВКА ЦВЯТКОВА – УЧИТЕЛ
 18. МАРИЯ ПЛАЧКОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ:

 1. БОЖАНКА АНДРЕЕВА – ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ
 2. МАГДА МОМЧИЛОВА – ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ
 3. КРАСИМИРА СТОЯНОВА – ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ
 4. ИСКРА НЕДЕЛЧЕВА – ХИГИЕНИСТ
 5. ТОДОРИНКА АТАНАСОВА – ХИГИЕНИСТ
 6. ЯНКА ДИМИТРОВА – ХИГИЕНИСТ
 7. АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА – ХИГИЕНИСТ
 8. ПЛАМЕНКА ДОБРЕВА – ХИГИЕНИСТ
 9. РОСИЦА ЗАПРЯНОВА – ХИГИЕНИСТ
 10. МАРИЯНА МАРТЕВА – ГОТВАЧ
 11. МИНКА ХВЪРЧИЛКОВА – ГОТВАЧ
 12. РОСЕН НИКОЛОВ – ОГНЯР
 13. ЯНКО ЯНКОВ – ОГНЯР

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ:

 1. ВЕНЕТА ДРУМЕВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
 2. ВЛАДИМИРА МИЛКОВА – ЗАС
 3. РУБИНА АТАНАСОВА – ДОМАКИН

 

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ:

 1. ИРЕНА ИГНАТОВА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 2. ГАЛЯ ИВАНОВА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 3. ЕЛКА МАРИНОВА – МЕДИЦИНСКА СЕСТРА