Обществен Съвет

 

Покана

Заповед

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ОС

ЗАПОВЕД ПРОМЯНА СЪСТАВА НА ОС

ЗАПОВЕД ЧИСЛЕН СЪСТАВ

ПИСМО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА

ПОКАНА 1 14.12.2016 Г.

ПОКАНА 05.10.2017 Г.

ПОКАНА 12.04.2018

ПОКАНА 14.12.2016 Г.

ПОКАНА 20.04.2017 Г.

ПОКАНА 23.02.2017 Г.

ПОКАНА 29.11.2016 Г.

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №4

ПРОТОКОЛ №5

ПРОТОКОЛ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ 1

ПРОТОКОЛ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ №4